Alles begint met taal,

onderwijskansen starten bij KLIK.

Taaltherapie

TOLK betrek ouders bij taaltherapie!

Deze uitgave biedt logopedisten een methodische werkwijze om ouders te betrekken bij de behandeling van kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling. Het doel is generalisatie van het geleerde in de therapiesessie naar gebruik in het dagelijks leven. De werkwijze van TOLK leent zich ervoor om ouders te enthousiasmeren thuis niet zozeer ‘oefenend’ aan de slag te gaan, maar bij hun dagelijkse handelen het kind veelvuldig bloot te stellen aan taalstructuren die relevant zijn voor de problemen van het kind. Met de therapeutische variant van TOLK kan invulling gegeven worden aan communicatieve taaltherapie. De digitale uitgave berust op de principes van Video Interactie Training.

Hoe werkt het?

Ouders worden systematisch betrokken bij de therapiesessie. Bij de films van TOLK zijn doelgerichte activiteiten geformuleerd voor de behandeling van het kind. Logopedist en ouder bekijken in de sessie samen het filmfragment. Kijkvragen maken ouders bewust van de therapiedoelen. In gesprekken, die voortvloeien uit het beantwoorden van de kijkvragen, ontdekken ouders hoe zij zelf op rijke en gevarieerde manier vorm kunnen geven aan het beoogde therapiedoel. Reminders (stills uit de films of foto's gemaakt door ouders) vervangen oefeningen. De logopedist is vrij om activiteiten en kijkvragen toe te voegen.

Wie kunnen het gebruiken?

Logopedisten en taalexperts kunnen deze werkwijze gebruiken voor individuele therapiesessies.
Zij kunnen ermee vorm geven aan directe en indirecte therapie.

...meer weten & bestellen?

Onze partners bij de ontwikkeling zijn

Algemene partners