Alles begint met taal,

onderwijskansen starten bij KLIK.

Taalontwikkeling

TOLK voor taalontwikkeling!

TOLK wil ouders van jonge kinderen (0-10 jaar) ‘praatgraag’ maken. Dit ongeacht in welke taal. De methode geeft ouders op coachende wijze inzicht in hun belangrijke rol van taalaanbieder. TOLK enthousiasmeert voor dagelijkse gesprekken op een manier die past bij wat ouders kennen (hun leefwereld), wat ze kunnen (praten, liedjes zingen, rijmen en verhalen vertellen in je moedertaal kan iedereen) en waartoe ze bereid zijn (een wijze die aansluit bij hun waarden en normen en opvoeddoelen).

Waarom TOLK?

Kinderen ontwikkelen hun taal en hun denken in het gesprek van alledag. Zij ontdekken al pratend hoe je gedachten onder woorden kunt brengen. In de dagelijkse wisselwerking bouwen zij bovendien een soort zoekmachine op die hen in staat stelt informatie te vinden en te ordenen. Niet alle kinderen zijn gezegend met een ‘praatgrage’ omgeving. Naar schatting kunnen twee op de vijf jonge kinderen wel een duwtje in de rug gebruiken als het om taal gaat. Van een eenmaal opgelopen taalachterstand hebben kinderen lang last. Een grote taalachterstand (één jaar of meer) haal je eigenlijk nooit meer in. De taalproblemen hangen niet zozeer samen met meertaligheid maar veeleer met het opleidingsniveau van taalaanbieders. Lager-opgeleiden gaan minder in gesprek met hun kinderen. Zij stellen hun kinderen minder bloot aan afgestemd taalaanbod.

Hoe werkt TOLK?

Om te beginnen worden ouders uitgenodigd op de locatie voor leuke taaldoelgerichte activiteiten voor ouders en kinderen samen. Vervolgens gaan intermediairs aan de hand van themafilms in gesprek met ouders over het waarom van de activiteit. Met behulp van kijkvragen formuleren ouders zelf hoe zij dagelijkse gesprekken kunnen voeren over wat op school aan de orde is. Suggesties voor thuis en reminders (een email na afloop) verduurzamen het effect. TOLK werkt zonder oefeningen en opdrachten.

Wie kunnen TOLK gebruiken?

TOLK voor taalontwikkeling! is te gebruiken voor preventie en vroege interventie van taalachterstand. Gebruikers zijn leidsters kinderopvang en VVE, leerkrachten basisonderwijs, onderwijsassistenten, maatschappelijk werkers, werkers in de (preventieve) gezondheidszorg zoals logopedisten, jeugdbibliothecarissen, enz.

...meer weten & bestellen?

Onze partners bij de ontwikkeling zijn

Algemene partners

Stichting de Meeuw

Stichting de Meeuw

Palet Adviseurs Diversiteit

Palet Adviseurs Diversiteit

 

TOLK voor taalontwikkeling! is mede mogelijk gemaakt door