Alles begint met taal,

onderwijskansen starten bij KLIK.

Scholing

Voor professionals

Deskundigheidsbevordering van iedereen die te maken heeft met taalstimulering en ouderbetrokkenheid. Wij willen linguïstische expertise beschikbaar maken voor professionals in het onderwijs en maatschappelijke emancipatie. Aan de hand van workshops en studiedagen versterken wij kennis en vaardigheden van iedereen die werkt aan het terugdringen van taalachterstand en bevordering van schoolsucces.

Thema’s: taal, taalontwikkeling, tweetaligheid, taalachterstand, (ontluikende) geletterdheid, taal en cultuur.

Doelgroepen: leidsters kinderopvang en VVE, leerkrachten basisonderwijs, onderwijsassistenten, maatschappelijk werkers, werkers in de (preventieve) gezondheidszorg, jeugdbibliothecarissen, enz.).

Wij gebruiken als uitgangspunt de methode TOLK voor taalontwikkeling & taaltherapie!

Voor logopedisten

Geaccrediteerde workshops en studiedagen over ouderbetrokkenheid en taalstimulering bieden de kans om kennis en vaardigheden te delen en de eigen competenties te vermenigvuldigen.

Wil jij als logopedist Actief Taal Partner worden?

Wij scholen, in samenwerking met de organisatie Actief Ouderschap, logopedisten tot
Actief Taal Partner. Op die manier worden logopedisten binnen het onderwijs de steun en toeverlaat in de aanpak in taalleerproblemen en ouderbetrokkenheid. Met de scholing worden logopedisten vaardig in het flexibele gebruik van de werkwijze van TOLK voor taalontwikkeling & taaltherapie!

...contact?
...agenda?

Onze partners bij de ontwikkeling zijn

Algemene partners