Alles begint met taal,

onderwijskansen starten bij KLIK.

Ouderbetrokkenheid

Actief Taal Partners

Actief Taal Partners zijn gespecialiseerde taalondersteuners op locatie. Zij ontlasten professionals uit de kinderopvang en het (speciaal)basisonderwijs in de dagelijkse praktijk van taalstimulering en ouderbetrokkenheid.

Diensten:

  • vormgeven aan preventie van taalachterstand en interventie bij taalleerproblemen
  • adviseren bij complexe taalproblematiek
  • bevorderen lingu├»stische deskundigheid van het team rondom taalontwikkeling, meertaligheid en multiculturele opvoeding

Actief Taal Partners zijn specifiek geschoolde logopedisten. Zij zijn vaardig in het gebruik van TOLK voor taalontwikkeling & taaltherapie!

Actief Taal Partner is een gemeenschappelijk product van KLIK-Onderwijsondersteuning en
Actief Ouderschap.

Waarom Actief Taal Partners?

Kinderen ontwikkelen hun taal en hun denken in het gesprek van alledag. Zij ontdekken al pratend hoe je gedachten onder woorden kunt brengen en informatie ordent. Ouders spelen als taalaanbieder een hoofdrol in het proces. Als ouders door omstandigheden hun rol niet kunnen pakken, stagneert het leerproces. Kinderopvang en basisonderwijs ervaren dagelijks hoe moeilijk het is om een brug te bouwen tussen school en thuis. Hoe kun je de kansen voor kinderen vergroten door ouders te verleiden tot het voeren van dagelijkse gesprekken met hun kind? Hoe betrek je ouders bij het leerproces op school?

Actieve Taal Partners bieden met hun specialistische kennis een unieke ondersteuning. Zij verbinden een empathische houding naar ouders en leerkrachten met praktische oplossingen.

Wie kunnen het gebruiken?

Organisaties voor de kinderopvang (IKC), het (speciaal)basisonderwijs en organisaties die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van taalproblemen kunnen de Actief Taal Partner inzetten. Het programma van de Actief Taal Partner wordt in overleg met de locatie vastgesteld. Vooraf wordt besproken wat de aard en de frequentie van de inzet is.

Varianten zijn:

  • Lichte variant: Actief Taal Partner komt 1 dagdeel per maand
  • Midden variant: Actief Taal Partner komt 2 dagdelen per maand
  • Intense variant: Actief Taal Partner komt elke week een dagdeel
...offerte aanvragen?

Onze partners bij de ontwikkeling zijn

Algemene partners