Alles begint met taal,

onderwijskansen starten bij KLIK.

Missie

KLIK-Onderwijsondersteuning wil alle krachten bundelen om, langs de weg van taal- en denkstimulering, kinderen onderwijskansen te bieden.

Succes op school begint met een voldoende taalontwikkeling. Veel kinderen starten echter hun schoolcarrière met een te zwakke taalvaardigheid om te slagen. Hun ontwikkelkansen zijn al bij voorbaat
‘at risk’.

Wat bieden wij?

  • Wij bieden met TOLK voor taalontwikkeling & taaltherapie! een methode die de krachten van ouders bundelt met die van opvang, onderwijs en logopedie. Het is een instrument in handen van de professional om ouders te bereiken.
  • Wij werken aan deskundigheidsbevordering van professionals rondom taalontwikkeling, meertaligheid, culturele diversiteit en ouderbetrokkenheid.
  • Wij bieden met Actief Taal Partners ondersteuning op maat op locatie. Deze experts helpen een brug bouwen tussen school en thuis om taalachterstand te voorkomen en te verhelpen.

Wij streven ernaar linguïstische expertise toe te voegen aan de pedagogische deskundigheid van de kinderopvang en het (speciaal) basisonderwijs.