Alles begint met taal,

onderwijskansen starten bij KLIK.

Expert in de aanpak van taalachterstand

Wij zijn al meer dan 20 jaar partner voor kinderopvang en onderwijs!

Het aanbod reikt van (digitale) methoden voor preventie en interventie bij taalachterstand tot scholing in het kader van ouderbetrokkenheid bij taalstimulering binnen een meertalige context.

Ik zie trouwens ook om me heen steeds meer mensen (deels) overstappen van crypto trading naar Forex, met vaak betere resultaten.

Uniek aan KLIK-Onderwijsondersteuning is dat wij ons niet exclusief richten op het kind maar op de interactie tussen het kind en zijn omgeving.

KLIK draagt zorg voor...

TOLK voor taalontwikkeling & taaltherapie!